Anunțuri

•Invitație de depunere ofertă pentru reparații și renovare apartament destinat medicului de familie•ANUNŢ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂŞUNILOR DISPONIBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A UAT CRUCEA, JUDEŢUL SUCEAVA PRIN PROCEDURĂ PUBLICĂ DE ATRIBUIRE DIRECTĂ•Invitație de depunere ofertă pentru dotarea cu echipamente digitale aferente proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL SUCEAVA”

•Invitație de depunere ofertă pentru dotarea cu echipamente sportive aferente proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL SUCEAVA”

• Invitație de depunere ofertă pentru dotarea cu mobilier școlar aferente proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL SUCEAVA”


• Documentație de atribuire vânzare teren extravilan

• Anunț vânzare teren extravilan

• Centralizator final la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea, judeţul Suceava.

• Rezultate la interviu la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea, judeţul Suceava.

• Rezultate proba scrisă la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea, judeţul Suceava.

• Barem de corectare

• Proces verbal privind rezultatul probei de selecţie a dosarelor a candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea, judeţul Suceava.

• ATRIBUȚIILE POSTULUI

• BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA CONCURSULUI

• ANUNŢ CONCURS RECRUTARE - Post vacant: referent clasa III, grad profesional debutant, funcţie publică de execuţie la Compartimentul Financiar-Contabil,din cadrul aparatului despecialitate al Primarului comunei Crucea, judeţul Suceava

• Raport final al concursului de promovare în clasă

• Centralizator final concurs de promovare în clasă

• Rezultatele la interviu examen de promovare în clasă

• Rezultatele la proba scrisă examen de promovare în clasă

• Proces verbal privind rezultatul probei de selecţie a dosarelor a candidaţilor înscrişi la concursul de promovare în clasă a unui funcţionar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crucea, judeţul Suceava

• Anunț examen de promovare în clasă

• Anunț licitaţie publică pentru concesionare teren extravilan în suprafaţă de 700 mp, categoria de folosinţă fâneață.

• Anunț licitaţie publică pentru închiriere teren extravilan în suprafaţă de 177 mp, cu categoria de folosinţă păşune.

• Anunt public privind organizarea procedurii de licitație publică în vederea închirierii și în vederea concesionării unor imobile aparținând domeniului privat al comunei Crucea

• Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

• Anunț privind organizarea procedurii de închiriere pentru un număr de trei trupuri de pășune disponibile, proprietate privată a U.A.T Crucea, județul Suceava

• ANUNȚ CONCURS

• ATRIBUȚII FIȘA POSTULUI

• BIBLIOGRAFIE CONCURS

• Centralizator final pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de resurse umane, asistenţă socială, achiziţii publice, urbanism şi mediu în aparatul de specialitate al primarului comunei Crucea.

• Proces verbal privind rezultatul probei de selecţie a dosarelor a candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului de resurse umane, asistenţă socială, achiziţii publice, urbanism şi mediu în aparatul de specialitate al primarului comunei Crucea

Centralizator final concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar general al UAT Crucea, judeţul Suceava - Click pentru detalii

Rezultate la proba scrisă pentru susţinerea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al UAT Crucea, ce a avut loc în data de 06.01.2021 - Click pentru detalii

Rezultatele la interviu pentru susţinerea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al UAT Crucea, ce a avut loc în data de 06.01.2021 - Click pentru detalii

Proces verbal privind rezultatul probei de selecţie a dosarelor a candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general al UAT Crucea, judeţul Suceava. - Click pentru detalii

Anunt documente tehnice ale cadastrului aferent proprietăților din sectoarul cadastral nr. 13 UAT Crucea - Click pentru detalii

Anunt - Click pentru detalii

Anunț documente tehnice cadastru - Click pentru detalii

Centralizator final examen pentru functia de sofer - Click pentru detalii

Rezultatele la interviu pentru susţinerea examenului de ocupare a postului contractual de şofer în cadrul compartimentului gospodărire, întreţinere, pază, păşuni şi implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Crucea, judeţul Suceava, desfăşurat în data de 14.01.2019. - Click pentru detalii

Rezultatele la proba scrisă pentru susţinerea examenului de ocupare a postului contractual de şofer în cadrul compartimentului gospodărire ,întreţinere ,pază ,păşuni şi implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Crucea, judeţul Suceava, desfăşurat în data de 14.01.2019. - Click pentru detalii

Anunt privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru ocuparea postului de sofer, din cadrul compartimentului gospodarire, intretinere, paza, pasuni si implementare proiecte contractual in cadrul aparatului de specialitatea al Primarului Comunei Crucea, judetul Suceava - Click pentru detalii

HOROSCOP