Educatie

Primaria Comunei Crucea, Jud. Suceava

Şcoala din satul Crucea a fost înfiinţată (după spusele primului ei învăţător, Gheorghe Creţulescu) în 1864, având drept local o casă ţărănească. Începând cu 1896, ,,Majestatea Sa Regele a binevoit a clădi şi în satul Crucea un prea frumos local de şcoală, înzestrându-l cu cele trebuitoare..." inclusiv plata învăţătorului.

Şcoala funcţionează în salturi, până în 1880, când îşi reia activitatea cu un număr de 14 elevi.La începutul sec.XX, mai precis, în anul 1905, şcoala funcţionează cu 77 de elevi în patru clase primare.

În anul 1919 are un număr de 63 elevi în şase clase, purtând denumirea de ,,Şcoala primară rurală mixtă". De-a lungul timpului a purtat mai multe denumiri, după instrucţiunile vremurilor:,,Şcoala elementară de 4 ani", Şcoala elementară de 7 ani", ,,Şcoala generală de 8 ani", ,,Şcoala generală de 10 ani", Şcoala cu cl.I-VIII Crucea", în prezent având denumirea de ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUCEA.

Este o unitate şcolară cu personalitate juridică si are arondate următoarele structuri :

  • ŞCOALA PRIMARĂ COJOCI,
  • GPN COJOCI,
  • GPN CRUCEA.

Numărul de elevi crescând de-a lungul timpului a devenit imperios necesară construcţia unui local nou, dat în folosinţă în luna noiembrie 1979, în care se funcţionează şi în prezent.

 

HOROSCOP